Karate & Kobudo

Karatens historia

Ursprunget till Okinawan Karate kan spåras tillbaka till 1400-talet när Ryukyu-riket, som omfattade Okinawa och närliggande öar, var en knutpunkt för kulturell utbyte mellan Kina, Japan och Sydostasien. Karate är ursprungligen en speciell stridsmetod med månghundraårig historia och en kulturskatt på ön Okinawa. Karaten är uppbyggd på att använda hela kroppen där slag, blockeringar och sparkar utgör grunden.

 

På japanska kallas karate för heiwa no bu, "fredens kampkonst", vars grundläggande princip är "respekt för livet".  Vad många kanske inte vet är att Okinawa är karatens födelseplats och att kampkonsten är djupt rotad i historien och kulturen på öarna. Under 450 år, från 1429 till 1879, var Okinawaöarna en självständig nation, Ryukyu-kungariket. Kungariket hade stor framgång som en bro mellan nationer. Det bedrev handel med grannländer, och de olika influenserna från dess handelspartners blandades och utvecklades till Ryukyu-kungarikets unika kultur. Karate har formats gradvis under århundradena och är en aspekt av denna kultur.

 

Sokon Matsumura, Kanryo Higaonna och Kosaku Matsumora anses vara några av de tidigaste karatemästarna, som var och en praktiserade en något annorlunda kampsportstil. Dessa tidiga former av karate var kända som Shuri-te, Naha-te och Tomari-te. Efter att Ryukyu-kungariket upplöstes 1879 av Japans Meiji-regering utvecklades nya karateskolor, och konsten blev ännu mer diversifierad.

 

Vid den här tiden anses karatemästare som Anko Itosu ha moderniserat kampkonsten och gjort den mer tillgänglig för allmänheten. I takt med att Okinawa integrerades i Japan fick karate popularitet på fastlandet och utomlands.

Shogen Ryu Karate

Shogen-Ryu Karate-Do grundades av Taba Kensei (1933-2012), Hanshi, Judan,

(10:e Dan)en karatemästare från den japanska ön Okinawa.


Det är en produkt av hans mer än 60 års träning i Karate-Do under stora karatemästare så som Shoshin Nagamine (1907-1997), Hohan Soken (1889-1982) och Chosin Chibana (1885-1969).

SHOGEN RYU 松源流 -I enkel form är SHO kanji en hyllning till Shoshin Nagamin läror och karaktär (liksom Hohan Soken och Chosin Chibana), GEN kanji symboliserar "rot" för att symbolisera hans önskan att gå tillbaka till den realistiska och effektiva roten tillTi 手 ursprungliga läror och slutligen RYU kanji står för hus eller stil.


De viktigaste aspekterna i Shogen-Ryu Karate-Do är användningen av naturliga rörelser, en avslappnad kropp och användning av koshi (höfter) när man utför tekniker.


Maeda Kiyomasa, Hanshi, Judan(10:e Dan) är efterträdare av Taba Kensei, Hanshi, Judan, och är idag president av Okinawa Shogen-Ryu Karate-Do Association.

Yamane Ryu Kobudo

Kobudo (kampredskaps) träningen är ett komplement till den vanliga karateträningen, där de olika vapnen/redskap blir kroppens förlängd och skydd.

 

Yamane Ryu Bojutsu 山根流棒術 är ett system av Kobujutsu eller vapenkonst som härrör från Okinawa. Detta kobudosystem stavas ofta Yamani Ryu och fick sitt namn av Chinen Masami (1898-1976) för att hedra sin lärare och farfar Chinen Sanryo (1842-1925). Yamane Ryu - släkten kan spåras tillbaka till samurajen Kanka Sakugawa (1762-1843) och längre tillbaka.

 

Det är en vacker och kraftfull bojutsu stil. Yamane-ryu har fram till nyligen varit mer eller mindre okänt i karatevärlden utanför Okinawa. Yamane-ryu kännetecknas av snabba men kraftfulla cirkulära rörelser och smidigt fotarbete.

 

Kiyomasa Maeda Hanshi är en av Chogi Kishaba Sensei (1934-2017) främsta studenter. Chogi Kishaba Sensei tränade direkt under Masami Chinen (1898 -1976).